Arbeid

Er is nog veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van werk en inkomen. Het kabinet neemt diverse maatregelen die zorgen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Ongelijkheid doorbreken en achterstanden aanpakken

Bijna de helft van de vrouwen is financieel afhankelijk. De meeste mannen werken voltijds en de meeste vrouwen werken in deeltijd. Dat zorgt ervoor dat vrouwen geen gelijke kansen en mogelijkheden hebben.

Om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te doorbreken, is het belangrijk dat mannen en vrouwen werk en (onbetaalde) zorgtaken beter kunnen verdelen. Het kabinet wil daarnaast betaald werk aantrekkelijker maken voor mensen die nu nog geen betaald werk verrichten. Verder er is meer aandacht voor het doorstromen van vrouwen naar topposities. 

Ook mensen binnen de lhbtiq+ gemeenschap hebben een achtergestelde positie op de arbeidsmarkt. Het kabinet ziet dit en neemt verschillende maatregelen om die achterstanden aan te pakken. 

infographic arbeid

Maatregelen tegen ongelijkheid mannen en vrouwen

Het kabinet neemt veel verschillende maatregelen om meer gelijkheid te bereiken tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, waaronder: 

 • Betaald ouderschapsverlof
  In augustus 2022 is betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Hierbij krijgen ouders 70% van hun dagloon doorbetaald. 
 • Investering in kinderopvang 
  De kinderopvangvergoeding bedraagt vanaf 2025 voor iedereen 96% van de maximum uurprijs. De betaling wordt direct geregeld met kinderopvangorganisaties. Zo wordt het voor ouders aantrekkelijker om werk en zorg te combineren. 
 • Maatregelen gevolgen hoge (energie)prijzen
  De hoge (energie)prijzen zijn voor veel lage en middeninkomens problematisch. Op Prinsjesdag 2022 kondigde het kabinet een groot pakket aan maatregelen aan om de gevolgen hiervan te verzachten. Onder meer wordt de arbeidskorting verhoogd. Dit draagt ook bij aan de financiële zelfstandigheid van vrouwen. 
 • Gelijke beloning mannen en vrouwen
  Het kabinet bevordert gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Zo is het kabinet positief over het voorstel voor een EU-Richtlijn over loontransparantie.

Maatregelen tegen achterstand lhbtiq+ personen

Het kabinet neemt diverse maatregelen om lhbtiq+ personen een meer gelijke positie te geven op de arbeidsmarkt.

 • Verlofregeling transitie transgender personen
  Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid van een verlofregeling voor transgender personen die in transitie gaan. 
 • Onderzoek naar  arbeidsmarktpositie bi+ personen
  In 2023 gaat het kabinet samen met belangenorganisatie Bi+ Nederland onderzoeken wat er nodig is om de arbeidsmarktpositie van bi+ personen positie te verbeteren.