Gelijke behandeling

Gelijkheid is vastgelegd in de wet. Dat is echter geen garantie voor gelijke behandeling. Daarvoor is namelijk ook bewustwording en handhaving nodig. Denk aan zwangerschapsdiscriminatie. 43% van de vrouwen die zwanger zijn geweest, heeft situaties meegemaakt die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. 

infographic gelijke behandeling en wetgeving

Maatregelen voor gelijke behandeling en wetgeving

Het kabinet zet onder andere in op:

 • Wetsvoorstel draagmoederschap
  Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om het draagmoederschap beter te regelen. 
 • Geslachtsregistratie
  Het kabinet heeft een wetsvoorstel opgesteld om geslachtsregistratie op de ID-kaart niet langer te vermelden om onnodige seksregistratie tegen te gaan. 
 • Geslachtsvermelding ‘X’
  Er wordt onderzoek gedaan naar de behoefte en uitvoeringsconsequenties van de invoering van de geslachtsvermelding ‘X’. 
 • Aanpassing artikel 1 van de Grondwet
  Artikel 1 van onze Grondwet is aangepast op basis van een initiatiefwetsvoorstel. Seksuele gerichtheid en handicap zijn nu expliciet opgenomen als discriminatiegrond.

Uitdagingen in de digitale wereld

De digitale wereld maakt veel gebruik van algoritmes. Die brengen een risico op (ongeziene) discriminatie met zich mee. Zo kunnen er stereotiepe denkbeelden zijn opgenomen in de regels van het algoritme of de algoritmes zijn niet objectief, terwijl dit wel wordt aangenomen. Ook kan een algoritme een vermoeden van discriminatie opwekken, bijvoorbeeld als het een beslissing neemt die de gebruiker niet kan verklaren. 

Anderzijds kleven er ook voordelen aan het gebruik van algoritmes. Door het scannen van een grote hoeveelheid data kunnen algoritmes aantonen dat er sprake is van systematische discriminatie. Het algoritme kan op die manier discriminatie tegengaan. Ook kan een algoritme de (onbewuste) vooroordelen van mensen tegenaan.