Gelijke behandeling

Gelijkheid is vastgelegd in de wet. Dat is echter geen garantie voor gelijke behandeling. Daarvoor is namelijk ook bewustwording en handhaving nodig. Denk aan zwangerschapsdiscriminatie. 43% van de vrouwen die zwanger zijn geweest, heeft situaties meegemaakt die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. 

Juridische gelijkheid

Gelijke behandeling begint met het garanderen van juridische gelijkheid. Het kabinet verkent de mogelijkheid van een neutrale geslachtsvermelding (‘X’) in de overheidsadministratie. Het wacht hiervoor op het initiatiefwetsvoorstel van kamerlid Van Ginniken. 

infographic gelijke behandeling en wetgeving

Uitdagingen in de digitale wereld

De digitale wereld maakt veel gebruik van algoritmes. Die brengen een risico op (ongeziene) discriminatie met zich mee. Zo kunnen er stereotiepe denkbeelden zijn opgenomen in de regels van het algoritme of de algoritmes zijn niet objectief, terwijl dit wel wordt aangenomen. Ook kan een algoritme een vermoeden van discriminatie opwekken, bijvoorbeeld als het een beslissing neemt die de gebruiker niet kan verklaren. 

Anderzijds kleven er ook voordelen aan het gebruik van algoritmes. Door het scannen van een grote hoeveelheid data kunnen algoritmes aantonen dat er sprake is van systematische discriminatie. Het algoritme kan op die manier discriminatie tegengaan. Ook kan een algoritme de (onbewuste) vooroordelen van mensen tegenaan.