Zorg

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland passende zorg ontvangt. Helaas is dat nog niet altijd het geval. In de gezondheidszorg is er nog onvoldoende kennis en ervaring op het gebied van gender, seksuele gerichtheid, geslachtskenmerken, genderidentiteit en -expressie. Dat leidt soms tot ongelijke behandeling en grotere kans op gezondheidsproblemen. 

De gezondheid van lesbische en homoseksuele personen is inmiddels vergelijkbaar met die van heteroseksuele personen, zowel op het gebied van mentale gezondheid als kansen om fysiek gezond te zijn en blijven. Dat geldt helaas niet voor transgender- en bi+ personen. Zij hebben een slechtere algemene een slechtere algemene en psychische gezondheid dan lesbische, homoseksuele en heteroseksuele personen.

infographic zirg

Maatregelen voor emancipatie in de zorg

Het kabinet zet onder andere in op:

 • Verkorten van de wachtlijsten
  Het kabinet werkt aan het verkorten van de lange wachtlijsten voor transgenderzorg. Dit doen we onder meer door de capaciteit uit te breiden. Om de transgenderzorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden bevorderen we de samenwerking tussen partijen in het stelsel (zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntenorganisaties). Daarnaast is het van belang om te blijven inzetten op maatschappelijke acceptatie van genderdiversiteit.
 • Zorg intersekse kinderen
  In de zorg voor intersekse kinderen is het belangrijk dat de zorgvuldigheid goed wordt bewaakt. Dat geldt ook voor de afwegingen die aan de orde komen in het gesprek tussen artsen, ouders en kind. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een verkenning gestart naar het voorkomen van niet-medische noodzakelijke en non-consensuele behandelingen bij intersekse kinderen.
 • Erkenning en herkenning van bi+ personen
  Om te zorgen dat er meer erkenning en herkenning van bi+ personen komt, subsidieert het Kabinet de stichting Bi+ Nederland als onderdeel van de alliantie ‘Kleurrijk en Vrij’. 
 • Meer inzicht in gender- en sekseverschillen
  Om te zorgen dat er meer inzicht komt in gender- en sekseverschillen in de zorg, is de alliantie ‘Gezondheidszorg op maat’ van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband voor gelijkwaardige gezondheidszorg voor vrouwen en lhbtiq+ personen.