Caribisch Nederland en internationaal beleid

Nederland zet zich al lang in voor harde afspraken binnen de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie over vrouwenrechten en gelijke rechten voor lhbtiq+ personen. Omdat deze afspraken nu bedreigd worden door landen die ervan af willen, versterkt het kabinet zijn inzet op het beschermen en versterken ervan.

Daarnaast zet het kabinet steviger in op het bestrijden van de invloed van deze landen en bewegingen die principes als gelijkheid tussen mannen en vrouwen en gelijke rechten voor lhbtiq+ personen tegengaan. Dit past ook binnen het plan om een feministisch buitenlandbeleid te voeren. Om die inzet te versterken, ondersteunt het kabinet ook relevante maatschappelijke organisaties. 


Wat betreft de Caribische delen van het Koninkrijk blijft het kabinet zich hard maken voor gelijke rechten voor en acceptatie van lhbtiq+ personen. Daarnaast werkt het aan een betere economische positie van vrouwen op de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

infographic internationaal

Maatregelen voor emancipatie op internationaal gebied

Het kabinet zet onder andere in op:

  • Feministisch buitenlandbeleid
    Het kabinet voert feministisch buitenlandbeleid dat aandacht garandeert voor de positie en rechten van vrouwen en lhbtiq+ personen en gendermainstreaming.
  • Gendergelijkheid in de context van klimaatverandering
    In 2022 heeft het Koninkrijk der Nederlanden zich gecommitteerd aan het bereiken van gendergelijkheid in de context van klimaatverandering. Het kabinet is gestart met het in kaart brengen van potentiële genderongelijkheid in de effecten van klimaatverandering en klimaatbeleid.
  • International Day Against Homophobia, Biphobia en Transphobia (IDAHOT)
    Nederland is gekozen om in 2024 het Europese Forum van de International Day Against Homophobia, Biphobia en Transphobia (IDAHOT) te organiseren. Bewindspersonen, beleidsmakers en mensenrechtenverdedigers vanuit heel Europa komen naar Den Haag voor het verbeteren van de positie en rechten van lhbtiq+ personen.