Caribisch Nederland en internationaal beleid

Nederland zet zich al lang in voor harde afspraken binnen de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie over vrouwenrechten en gelijke rechten voor lhbtiq+ personen. Omdat deze afspraken nu bedreigd worden door landen die ervan af willen, versterkt het kabinet zijn inzet op het beschermen en versterken ervan.

Daarnaast zet het kabinet steviger in op het bestrijden van de invloed van deze landen en bewegingen die principes als gelijkheid tussen mannen en vrouwen en gelijke rechten voor lhbtiq+ personen tegengaan. Dit past ook binnen het plan om een feministisch buitenlandbeleid te voeren. Om die inzet te versterken, ondersteunt het kabinet ook relevante maatschappelijke organisaties. 

infographic internationaal

Voor wat betreft de Caribische delen van het Koninkrijk blijft het kabinet zich hard maken voor gelijke rechten voor en acceptatie van lhbtiq+ personen. Daarnaast werkt het aan een betere economische positie van vrouwen op de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.