Veiligheid

Iedereen moet zich veilig voelen op straat, op school, op het werk en op de sportclub.

inforgraphic veiligheid

Maatregelen voor de veiligheid van vrouwen en lhbtiq+ personen

Om de veiligheid van mensen te verbeteren, zet het kabinet onder andere in op het vergroten van de veiligheid van vrouwen en lhtbiq+ personen in de openbare ruimte, thuis, op het werk, online, binnen het asielbeleid, de sport, het onderwijs, de wetenschap en de zorg. Het kabinet zet onder andere in op:

 • Aanpakken seksueel grensoverschrijdend gedrag 
  Om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en bij te dragen aan de verandering naar een cultuur waarin mensen elkaars grenzen en wensen herkennen, erkennen en respecteren, heeft het kabinet het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld gelanceerd. Ook de door het kabinet aangestelde onafhankelijke regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is hier volop mee aan de slag.
 • Gendergerelateerd geweld
  Om geweld tegen vrouwen en vanwege gender aan te pakken is er een aanpak gendergerelateerd geweld opgezet met aandacht voor femicide. 
 • Geweld en agressie
  Om geweld en agressie tegen vrouwen en lhbtiq+ personen aan te pakken zijn vier nieuwe discriminatierechercheurs aangesteld. Ook versterkt het kabinet de diversiteitsnetwerken bij de politie zoals Roze in Blauw en is de samenwerking met de Regenboogsteden voortgezet voor 2023-2026. 
 • Veiligheid vrouwen en meiden in de publieke ruimte
  Om de veiligheid van vrouwen en meiden in de publieke ruimte en tijdens het uitgaan te vergroten, is het aantal gemeenten dat meedoet aan het programma Veilige Steden uitgebreid naar 20 steden over het land. 
 • Veiligheid lhbtiq+ personen in de sport
  Om de acceptatie en veiligheid van lhbtiq+ personen in de sport te bevorderen wordt de financiering voor de alliantie ‘Gelijk Spelen’ en het programma ‘Ons voetbal is van iedereen’ voortgezet.