Onderwijs

Op school moet iedere leerling zich in alle vrijheid en veiligheid kunnen ontwikkelen. Op school mag geen plek zijn voor (negatieve) stereotypering op basis van gender of seksuele oriëntatie. Ook mag er geen sprake zijn van onveilige of onvrije situaties voor lhbtiq+ leerlingen.

Om dit te bereiken werkt het kabinet onder meer aan:

 • het bevorderen van de sociale veiligheid van lhbtiq+ leerlingen, vrouwen en meisjes;
 • het tegengaan van (de gevolgen van) de verschillen tussen mannen en vrouwen in het onderwijs. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het vergroten van de bewustwording hierover. Met als doel gelijke kansen en mogelijkheden voor vrouwen ten opzichte van mannen.
infographic onderwijs

Waarde van gelijkwaardigheid en gelijke behandeling

Het is belangrijk dat leerlingen in het onderwijs nadenken over de waarde van gelijkwaardigheid en gelijke behandeling. Zo leren leerlingen elkaar kennen en respecteren, zonder dat hun verschillen belangrijk zijn.

In het onderwijs zijn er diverse belangrijke aandachtspunten als het gaat om emancipatie.  

 • School- en beroepsloopbaan
  Gender, seksuele diversiteit, afkomst of ondersteuningsbehoefte horen geen invloed te hebben op de school-, studie- en loopbaankeuzes die door een leerling worden gemaakt, of horen geen verschil te maken voor hoe een leerling behandeld wordt door zijn of haar leraar. 
 • Veiligheid
  Elke leerling en leraar moet zich op school veilig voelen. Om dat te garanderen, hebben leraren een goede opleiding en een goede ondersteuning nodig.
 • Seksualiteit
  In het onderwijs kunnen jongeren leren om hun wensen en grenzen aan te geven en toestemming te vragen voor ze iemand aanraken. Zo kunnen zij zich op een gezonde manier seksueel ontwikkelen en gelijkwaardige relaties aangaan. 

Inzet voor een veilige omgeving

In de plannen voor het mbo is aandacht voor sociale veiligheid voor studenten en docenten op mbo-scholen. Het Bestuursakkoord hoger onderwijs legt de basis voor een veilige en inclusieve leer- en werkomgeving waar iedereen zichzelf vrij kan uiten en ontplooien.