Onderwijs

Op school moet iedere leerling zich in alle vrijheid en veiligheid kunnen ontwikkelen. Op school mag geen plek zijn voor (negatieve) stereotypering op basis van gender of seksuele oriëntatie. Ook mag er geen sprake zijn van onveilige of onvrije situaties voor lhbtiq+ leerlingen.

Waarde van gelijkwaardigheid en gelijke behandeling

Het is belangrijk dat leerlingen in het onderwijs nadenken over de waarde van gelijkwaardigheid en gelijke behandeling. Zo leren leerlingen elkaar kennen en respecteren, zonder dat hun verschillen belangrijk zijn.

infographic onderwijs

Inzet voor een veilige omgeving

In de plannen voor het mbo is aandacht voor sociale veiligheid voor studenten en docenten op mbo-scholen. Het Bestuursakkoord hoger onderwijs legt de basis voor een veilige en inclusieve leer- en werkomgeving waar iedereen zichzelf vrij kan uiten en ontplooien.

Maatregelen voor emancipatie binnen het onderwijs

Het kabinet zet onder andere in op:

 • Aanpak Vrij en veilig onderwijs 
  Het moet duidelijk zijn dat elke leerling en student zich veilig en geaccepteerd moet weten op school en op de instelling. Daar werkt het kabinet hard aan met de aanpak Vrij en veilig onderwijs. Lees meer
 • Meer onderzoek en monitoring in hoger onderwijs
  Het kabinet zet zich in voor meer onderzoek en monitoring, interventies en kennisdeling, en bewustwording en cultuurverandering ter verbetering van sociale veiligheid en inclusie in het hoger onderwijs.
 • Professionaliseringsaanbod binnen het mbo
  Binnen het mbo kunnen docenten gebruik maken van het professionaliseringsaanbod van Het Expertisecentrum Burgerschap. Daarbij is aandacht voor het stimuleren van deskundigheidsbevordering van docenten op het gebied van seksuele- en genderdiversiteit binnen het burgerschapsonderwijs.  
 • Genderstereotype verwachtingen verminderen
  In 2023 is de alliantie ‘Worden wie je bent’ van start gegaan. Hier maken VHTO, Stichting School en Veiligheid, Movisie en Emancipator deel van uit. Zij werken samen met het onderwijsveld om ervoor te zorgen dat leerlingen zich vrij voelen om de keuzes te maken die het beste bij hen passen. Zo proberen zij de invloed van genderstereotype verwachtingen voor school en studiekeuze te verminderen.